Poznaj nasze zrealizowane projekty

Fundacja Umbrella zrealizowała wiele projektów, jednak te szczególnie dla nas ważne przedstawiamy poniżej.

Teraz Troska

Akcja Aktywizacji Senioralnej 2021

Akcja Aktywizacji Senioralnej 2022-2023

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

12 kroków do budowania kapitału finansowego organizacji

Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich

IMPROVE IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth

MIND.TS

Rozwój sektora pozarządowego we Wrocławiu

Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych

Erasmus+ ATSIV

Improve rozwijaj swoich wolontariuszy!

Kierunek - Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego

Lekcja Enter na Dolnym Śląsku

Nie siedź w domu. Działaj

Nowe Technologie Lokalnie

Społeczna praca gminę wzbogaca

Pokaz Społecznej Supermocy

MEWA

Pod Wrocławską Parasolką

Dobry Klimat dla Wrocławia