Poznaj nasze zrealizowane projekty

Fundacja Umbrella zrealizowała wiele projektów, jednak te szczególnie dla nas ważne przedstawiamy poniżej.

MEWA

Akcja Aktywizacji Senioralnej 2021

Akcja Aktywizacji Senioralnej 2022-2023

Pod Wrocławską Parasolką

Dobry Klimat dla Wrocławia

Teraz Troska

IMPROVE IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth

MIND.TS

Rozwój sektora pozarządowego we Wrocławiu

Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych

Erasmus+ ATSIV

Improve rozwijaj swoich wolontariuszy!

Kierunek - Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego

Lekcja Enter na Dolnym Śląsku

Nie siedź w domu. Działaj

Nowe Technologie Lokalnie

Społeczna praca gminę wzbogaca

Pokaz Społecznej Supermocy

Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

12 kroków do budowania kapitału finansowego organizacji