Tytuł projektu: Wspieranie działań zapewniających warunki do rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży z Ukrainy, w miejscach sprawowania opieki wychowawczej – „Pod Wrocławską Parasolką”.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Okres trwania: 06.09.2023 do 31.12.2023

Opis:  Celem projektu było zwiększenie rozwoju i aktywności (min. 200 dzieci i młodzieży  z Ukrainy, które w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i/lub przebywają, mieszkają na terenie Wrocławia, i/lub uczą się we wrocławskich szkołach, i/lub korzystają z edukacji zdalnej) w okresie 06.09.2023 do 31.12.2023. Cel został osiągnięty poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunków do integracji i aktywizacji społecznej.

Głównym działaniem prowadzącym do ww. celu było zorganizowanie przez Operatora (Fundację) naboru wniosków, dotyczącego przyznania wsparcia finansowego służącego wspieraniu i monitorowaniu działań, mających na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunków do rozwoju i aktywności  w min. 20 miejscach opieki.

Adresatami/adresatkami zadań realizowanych przez wyłonione w naborze miejsca opieki było: min. 200 dzieci i młodzież z Ukrainy, które w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i/lub przebywają, mieszkają na terenie Wrocławia, i/lub uczą się we wrocławskich szkołach, i/lub korzystają z edukacji zdalnej.

Dzieci i młodzież, dzięki projektowi, miały możliwości udziału w zajęciach/warsztatach m.in.: plastycznych, artystycznych, ceramicznych, teatralnych, rękodzielniczych, fotograficznych, kulinarnych, j.polskiego, tanecznych, muzyczno-wokalnych , kajakowych, żeglarskich, malarstwa intuicyjnego, nauki gry na instrumentach, jiu jitsu). Dzieci i młodzież często miały zapewnioną opiekę pozalekcyjną, możliwość integracji z rówieśnikami z Polski.

Ważnym elementem było podejmowanie zagadnień takich jak: współpracy w grupie, korzyści bycia razem i budowania relacji społecznych, przeciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stresem, jak również metody aktywnego słuchania oraz wspierania silnych stron dziecka oraz integracja społeczna. W zależności od placówki, były  to np. pogadanki, integracyjne spotkania Halloweenowe, Andrzejkowe, świąteczne, trening antystresowy, trening interpersonalny, trening umiejętności psychospołecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia relaksacyjne, oddechowe, spotkania z psychologiem, arteterapia, muzykoterapia, treningi koncentracji, plastykoterapia, dźwiękoterapia i relaksacja, masaże dźwiękiem, nauka gry na gongach i misach, joga, wspólne śpiewanie, zajęcia sportowe, ognisko integracyjne.

 

Lista miejsc opieki, w których realizowano projekt:

 1. Fundacja Opieka i Troska,
 2. Towarzystwo Kultury Czynnej –Paulińska 4-8,
 3. Towarzystwo Kultury Czynnej- Szkoła Podstawowa nr 109,
 4. Towarzystwo Kultury Czynnej- Zespół Szkół nr 18,
 5. Towarzystwo Kultury Czynnej- Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców, ul. Franklina Delano Roosevelta 18,
 6. Stowarzyszenie Żyć Inaczej- Kamieńskiego 10 b,
 7. Stowarzyszenie Żyć Inaczej- Szkoła Podstawowa nr 107,
 8. Stowarzyszenie Żyć Inaczej- Szkoła Podstawowa nr 25,
 9. Stowarzyszenie Żyć Inaczej- Szkoła Podstawowa nr 83,
 10. Fundacja „To dla Was”,
 11. Fundacja Integracji Społecznej PROM- Szkoła Podstawowa nr 8,
 12. Fundacja Integracji Społecznej PROM-Zakątek Krasnoludka,
 13. Fundacja Hobbit- Szkoła Podstawowa Nr 9,
 14. Fundacja Hobbit- pl. Św. Macieja 5A,
 15. Fundacja Ładne Historie- Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży na osiedlu Plac Grunwaldzki,
 16. Fundacja Odkrycie,
 17. Stowarzyszenie Wsparcie,
 18. Hearty Foundation- Klubowe Centrum Aktywności E-Świ@t, ul. Piłsudskiego 97,
 19. Hearty Foundation- Klubowe Centrum Aktywności E-Świ@t, ul. Piłsudskiego 95,
 20. Spółdzielnia Socjalna ZAKWAS.