Nasz zespół

Prezes Zarządu Fundacji

Grzegorz Tymoszyk

Prezes Fundacji Umbrella, koordynator Centrum Sektor 3 i "Współdzielni"

Zarządza zespołem pracowników merytorycznych i obsługi, reprezentuje Centrum na zewnątrz, także doradza i prowadzi szkolenia dla ngo; z zamiłowania, ale i konieczności – pełni w Sektorze 3 funkcję „złotej rączki”, naprawiając rzeczy nie do naprawienia

Pedagog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1988) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008 studia podypl. z zarządzania zasobami ludzkimi), absolwent Leadership Anhencement Program (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 1993/94), działacz społeczny. Przez całe dorosłe życie związany z organizacjami pozarządowymi, m.in.: podharcmistrz w ZHP, niejawnym Ruchu Harcerskim i ZHR, organizator turystyki w PTTK, zawodowy instruktor survivalu, autor i kierownik programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży SAS w Fundacji Hobbit, członek-założyciel Grupy Jurajskiej GOPR, członek Rady ds. Ekonomii Społecznej DOPS, członek Regionalnego Panelu Ekspertów „III Sektor dla Polski”, ekspert Panelu Głównego projektu „Laboratorium Wrocław. Miasto przyszłości” w ramach ESK 2016. W latach 2008-18 wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011-19 żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych. W latach 1993-2000 urzędnik samorządowy we Wrocławiu.

Obecnie: prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, członek zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodniczący Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Stałej Konferencji projektu „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce”. Ratownik górski w Grupie Jurajskiej GOPR. Podporucznik rez. WP w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Odznaczony: brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, złotą odznaką Zasłużony Działacz LOK, medalem Za Zasługi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Interesuje się historią, wojskowością i polityką. W czasie wolnym uprawia m.in. narciarstwo zjazdowe i wędrówkowe, żeglarstwo, jazdę konną, wspinaczkę halową i skalną, jest pilotem-paralotniarzem, grotołazem, jeździ na rowerze i motocyklu, podróżuje, wędruje po górach; dwukrotnie zdobył Mt Blanc w Alpach, Pico de Aneto w Pirenejach, a także najwyższe szczyty m.in. Hiszpanii, Ukrainy, Krymu, Rumunii, Bułgarii, Albanii.

Syn Mateusz (1990) inżynier budowy maszyn, pasjonat rowerów górskich i singletracków, działa jako przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji POMBA. Córka Agnieszka (1992) inżynier technologii chemicznej, działa jako aktorka w Stowarzyszeniu Teatru Sztampa.

Zastępca koordynatora Centrum Sektor 3

Michał Szkrawan

Doradca w Centrum Sektor 3, Koordynator Polsko-Ukraińskiego Niezbędnika Aktywistycznego, koordynator praktyk

W Sektorze pracuje od października 2021 roku. Zajmuje się doradztwem z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, od 2024 jest również zastępca koordynatora Centrum. Odpowiada również za organizację szkoleń, ewaluację oraz opiekę nad praktykantami. Aktywnie współpracuje przy projekcie Wrocławskiego Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia”. W Fundacji odpowiada również za kontakt z sektorem biznesowym w ramach akcji "Sprzęt dla NGO".

Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie dziennikarstwa prasowego i on-line oraz Zarządzania Projektami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych.

Wrocławianin z urodzenia. Zainteresowany mediami, historią, polityką i muzyką rockową. W planach ma działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwój w prowadzeniu projektów społecznych.

Koordynatorka wolontariatu

Alicja Dubiel

Koordynatorka projektu Dzień DOBRY WOLONTARIAT

Specjalistka ds. administracji, informacji i statystyki

Aleksandra Dolna

Zaangażowana w komunikację zewnętrzną Fundacji poprzez media społecznościowe

Ola pracuje w Sekretariacie i jest odpowiedzialna za obsługę beneficjentów. Zajmuje się również social mediami i organizacją szkoleń w Centrum Sektor 3 .
Jest studentką 3 roku dyplomacji europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim a jej pasją są podróże i prowadzenie social mediów.

Członek zarządu

Kazimierz Szepiela

Dyrektor Programowy, koordynator Mikrograntów NGO oraz Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na UWr i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener na projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi.

Specjalizuje się we wspieraniu liderów/erk organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, tworzenia projektów społecznych. Trener na zajęciach z obszaru cyfryzacji dla seniorów/ek, a także prowadzący zajęcia stymulujące procesy poznawcze dla osób chorujących na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin. Współpracownik Dolnośląskiej Fundacji Alzheimerowskiej. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym.

Koordynator Mikrograntów NGO - funduszu dotującego oddolne inicjatywy społeczne. Obecnie członek zarządu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Instytutu Edukacji Społecznej. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Koordynatorka projektów międzynarodowych

Marta Statkiewicz

Koordynatorka projektów międzynarodowych w ramach Erasmus+, opiekunka merytoryczna projektów w ramach programu Mikrogranty NGO

Wrocławianka, z Fundacją związana od 2017 roku. Odpowiada za współpracę międzynarodową i koordynuje projekty finansowane ze środków programu Erasmus+. Jest także opiekunką merytoryczną projektów realizowanych w ramach programu Mikrogranty NGO.

Doktorka nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie i politykach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań UE w obszarze kultury. Jedna z organizatorek Międzynarodowego Kongresu Lituanistów odbywającego się od 2013 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Poza pracą w Fundacji jest również specjalistką ds. informacji unijnej w biurze EUROPE DIRECT Oleśnica oraz członkinią zarządu Fundacji Pobliża.
Prywatnie opiekunka czarnego psa o imieniu Rana.

Specjalistka ds. administracji, informacji i statystyki

Svitlana Dzemianchyk

Zaangażowana w projekty dla społeczności ukraińskiej we Wrocławiu

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość. W Fundacji Umbrella pracuje przy projekcie Centrum Sektor 3 w sekretariacie. W 2022 roku w projekcie ,,Osiedla otwarte'' była asystentką międzykulturową.

Odpowiada za kontakt z Beneficjentami Sektora 3, administrowanie kursami dla osób z Ukrainy m.in. języka polskiego, tłumaczenia oraz rekrutację do projektów przeznaczonych do społeczności migranckiej.

Pochodzi z Zaporoża. Posługuje się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Ma polskie korzenie.

Specjalista ds. doradztwa i wspierania NGO w zakresie rachunkowości i rozliczania projektów

Joanna Ławniczak

Księgowa Fundacji

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki, specjalność Ekonometria i Statystyka oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i kontroli podatkowej. Przez wiele lat księgowa w biznesie, administracji państwowej i samorządowej.

Obecnie współpracuje z trzecim sektorem, gdzie ma nadzieję na spotkanie osób, które chcą przez realizację projektów wpływać na otoczenie, ludzi i małe lokalne społeczności.

Członkini Zarządu Fundacji

Agnieszka Cisowska - Szul

Dyrektorka Finansowa

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz Ekonomia Menedżerska. Skończyła także studia podyplomowe z zakresu nauczania przedmiotów ekonomicznych i prawnych.

Od roku 2004 związana z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi jako specjalistka ds. zarządzania finansami, budżetowania i rozliczania projektów, trenerka.

W Fundacji Umbrella od kilkunastu lat przygotowuje budżety projektów, realizuje je, a na końcu odpowiada za ich rozliczenie. Posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i europejskich.

Wspiera działania swojej lokalnej społeczności, ma w sobie nieustanną ciekawość ludzi i miejsc. Uwielbia relaks w ogrodzie, pasjonuje ją także kuchnia w szczególności tą regionalną oraz Włoską.

Koordynatorka projektów

Alicja Pietrzyk

Koordynatorka projektów Mikrogranty młodzieżowe, Pod Wrocławską Parasolką, projektów międzynarodowych, animatorka CoWeWro i współpracy zagranicznej

Etnolożka, od 2007 roku związana z wrocławskimi ngo jako koordynatorka, specjalistka ds.ewaluacji i monitoringu, trenerka projektów m.in. z zakresu edukacji globalnej, animacji społecznej. Jedna z koordynatorek wrocławskiej odsłony Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera.

W Fundacji Umbrella zajmuje się: koordynacją projektu Mikrogranty młodzieżowe, współpracą z młodzieżą oraz współpracą międzynarodową (m.in. projekt "M.O.C.", czy moderowanie grupy branżowej ds. współpracy zagranicznej w Centrum Sektor 3). Prowadzi szkolenia z zakresu pisania wniosków projektowych w szerokiej perspektywie całego procesu oraz edukuje, jak realizować efektywnie i wrażliwie - z uwzględnieniem różnorodności- projekty społeczne.

Jej zainteresowania koncentrują się głównie na tematyce międzykulturowej, antydyskryminacyjnej, gender studies. Lubi swoją pracę w ngo a jej wolnego ducha inspiruje muzyka alternatywna, przyroda, sztuka. Celebruje twórcze pisanie, bycie w drodze i uważność.

Koordynator projektu

Tomasz Krzemieniewski

Koordynuje działanie Centrum Organizacji Pozarządowych - Paulińska

Wrocławianin z wyboru. Politolog z wykształcenia.

Od stycznia 2023 pełni funkcje koordynatora projektu: prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – Paulińska. Dba o dobrostan i funkcjonalność obiektu, będącego siedzibą 10 wrocławskich organizacji pozarządowych.

Prywatnie interesuje się sztuką filmową, historią oraz turystyką miejsc nieoczywistych.

Recepcjonista

Onufry Kamecki

Zajmuje się wydawaniem sprzętu w ramach "Współdzielni"

Wrocławianin, z Fundacją związany od lutego 2024. Odpowiada za obsługę Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów "Współdzielnia" oraz recepcję w Centrum Sektor 3.
Od 2012 roku zaangażowany w współtworzenie Festiwalu "Cyrkulacje".

Pracuje również jako masażysta, a gotowanie jest jego pasją.