Centrum Sektor 3

  • Centrum Sektor3 to inkubator NGO dla wrocławskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywistów i aktywistek społecznych. Prowadzimy szeroką, bezpłatną ofertę dla tych, którzy chcą pogłębiać m.in. kompetencje zarządcze, wiedzę z zakresu pisania wniosków i realizacji projektów. Zasady współpracy wyrażone są w Regulaminie. Dokumenty dostępne są poniżej.
  • Projekt, prowadzony w formie zadania publicznego, finansowany jest z budżetu Gminy Wrocław. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 realizujemy go pod nazwą „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.
  • Centrum Sektor3 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00. W okresie wakacyjnym (lipiec sierpień) w godzinach 9.00 – 17.00.

Nasza oferta

Warunkiem korzystania ze wsparcia Centrum jest podpisanie Porozumienia o współpracy w sekretariacie (ul. Legnicka 65), wysłania mailowo lub przesyłając dokumenty pocztą.

Nauczymy Cię między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak skutecznie promować działania twojej organizacji, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.
Zakładasz organizację pozarządową i nie wiesz jaka forma prawna będzie dla Ciebie odpowiednia? Proces rejestracji organizacji wydaje ci się skomplikowany? Spotkajmy się i porozmawiajmy.
Prowadzimy konsultacje z zakresu księgowości, prawanego zarządzania organizacją oraz pozyskiwania źródeł finansowania.
Planujesz organizację warsztatów, konferencji albo spotkania? Poszukujesz wolontariuszy lub praktykantów?

Wyślij do nas notatkę prasową z załączonym zdjęciem bądź grafiką a my umieścimy ją na naszych kanałach informacyjnych!

Jesteś przedstawicielem NGO i planujesz realizację projektu, ale nie masz do tego warunków infrastrukturalnych? A może reprezentujesz firmę
i szukasz idealnego miejsca do organizacji planowanego przez Ciebie wydarzenia o charakterze prospołecznym?
Oprócz bezpłatnego wynajmu sal organizacje pozarządowe mogą skorzystać również z miejsca do pracy biurowej z komputerem. Ponadto użyczamy adresu siedziby i adresu korespondencyjnego.

wypożyczenie sprzętu
współdzielnia

Planujesz organizację warsztatów, konferencji albo spotkania? Poszukujesz wolontariuszy lub praktykantów?

Wyślij do nas notatkę prasową z załączonym zdjęciem bądź grafiką a my umieścimy ją na naszych kanałach informacyjnych!

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN CENTRUM SEKTOR 3 2024

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

ZAŁĄCZNIK DLA GRUP INICJATYWNYCH - OPIS DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ

WNIOSEK O ADRES SIEDZIBY

ZAŁĄCZNIK DLA ORGANIZACJI ZAREJESTROWANYCH/POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA WROCŁAWIEM

BELKA - LOGO