Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów

WSPÓŁDZIELNIA

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” to wyjątkowy projekt w skali Wrocławia. Ideą przyświecającą jego powołaniu i działaniu jest społecznie odpowiedzialna ekonomia współdzielenia. Fundacja „Umbrella”, która prowadzi to przedsięwzięcie chciałaby tym samym zbudować sieć współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów Gminy Wrocław opartą o ideę społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia zasobów rzeczowych i ludzkich, co przyczyni się do poszerzenia możliwości realizacji działań uczestników sieci i efektywnego wykorzystania posiadanych i pozyskiwanych zasobów.

  Zasoby

Wpisz “Współdzielnię” we wniosek o projekt
z Gminy Wrocław

Organizacje, które mogą być Beneficjentami mogą bezpłatnie, choć za kaucją, wypożyczać znajdujące się w Katalogu Zasobów specjalistyczne urządzenia ułatwiające dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz urządzenia przydatne przy organizowaniu wydarzeń – stoły, namioty, krzesła, warniki itd. Oferta ta będzie się stale poszerzała. Jednocześnie, Beneficjenci mogą starać się o bezpłatne przekazanie tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w alfabecie braille’a, taśmy oznaczeniowe czy gongi przywoławcze, które pomogą spełnić wymogi zapisane w ustawie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące procedur dostępne są poniżej. Dokumnety do pobrania, w tym Regulamin Współdzielni oraz Katalog Zasobów dostępne są u dołu strony.

 

 

Przy tworzeniu wniosku pamiętaj, że możesz wpisać, w części dotyczącej zasobów, możliwość skorzystania ze “Współdzielni”. Ta informacja świadczy o np. przygotowaniu dostępnościowym.

Sugerujemy użycie następującej formuły:

“Nasza organizacja, na podstawie Porozumienia o współpracy nr …………. z dnia …………..…, podpisanego z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3, prowadzonym przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, a finansowanym przez Gminę Wrocław, ma prawo, do dnia 31.12.2024 r. do bezpłatnego korzystania ze sprzętu, urządzeń i materiałów m.in. poprawiających dostępność lokali, działalności i wydarzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przy prowadzeniu działań w ramach niniejszej oferty realizacji zadania publicznego będziemy je wykorzystywali w niezbędnym zakresie”.

Wszelkie informacje o procesie wypożyczenia dostępne są tutaj:

System rezerwacji

zarezerwuj

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ SPRZĘTU

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE

WNIOSEK O BEZPŁATNE PRZEKAZANIE ARTYKUŁÓW

INSTRUKCJE OBSŁUGI I LOGOTYPY