Poznaj nasze projekty

Fundacja Umbrella realizuje obecnie 13 działań skierowanych do setek beneficjentów, w tym organizacji pozarządowych z Wrocławia i Dolnego Śląska.

Centrum Sektor 3

Mikrogranty NGO

Mikrogranty młodzieżowe

Centrum Organizacji Pozarządowych - Paulińska

Dzień DOBRY WOLONTARIAT

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Objęci europejskim parasolem

Social Entrepreneurship for the Future of Youth Work

MOC - Migrants as Opportunities and Challenges

Akcja "Sprzęt dla NGO"

CoWeWro

Umbrella dla Ukrainy

Hand in Hand

Diagnoza Wrocławskich NGO