Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Celem Funduszu jest wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz społeczności lokalnych przez zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2024-2026 wynosi 450 000,00 zł.

Odbiorcami są NGO z terenu Dolnego Śląska nie starsze niż 30 miesięcy oraz których roczny przychód nie przekracza 30 tys. zł, a także grupy nieformalne i grupy samopomocowe.

Program prowadzony jest przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie “Tratwa” oraz Fundację “Umbrella”.