Poznaj nas z bliska

Historia Fundacji

Od 17 lat dbamy o NGO, grupy inicjatywne, aktywistów i aktywistki. Od początku istnienia “Umbrelli” wierzymy, że o sile polskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego świadczy m.in. stan organizacji pozarządowych. Dlatego nieustannie zapewniamy wsparcie szkoleniowe, doradcze, informacyjne oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe. Dążymy do zwiększenia samodzielności organizacji.
Nasze działania skupiają się wokół organizacji, mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. W milionowym mieście, w którym jest ok. 2,5 tysiąca NGO istnieje stała potrzeba tworzenia oferty odpowiadającej ich potrzebom i zmieniającemu się środowisku. Dlatego wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.

Członkowie zarządu
Aktualni
Grzegorz Tymoszyk – prezes zarządu
Agnieszka Cisowska-Szul – członkini zarząu
Kazimierz Szepiela – członek zarządu

 

Fundacja powstała 29.05.2007 roku wskutek działań Fundatorów: Bohdana Aniszczyka (miejskiego radnego), Krzysztofa Bojdy (Fundacja “Hobbit”), Roberta Drogosia (Stowarzyszenie “TRATWA”). Ich wizja została ujęta w słowach “dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały swoje cele”.

Byli członkowie zarządu
Marek Karaś – członek zarządu
Anna Boguniewicz-Szmyt – członkini zarządu