Dzień Dobry Wolontariat

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

O projekcie

Projekt ma na celu podniesienie efektywności i organizacji wolontariatu w Fundacji “Umbrella” w latach 2024-2026 poprzez zatrudnienie koordynatora/ki wolontariatu, który/a otrzymywać będą wsparcie szkoleniowe, tutorskie i mentorskie oraz zapewnienia licznych działań, służących rozwojowi systematycznego wolontariatu w organizacji. Realizowane będą spotkania zespołu Fundacji i wolontariuszy, profesjonalne szkolenia z m.in zarządzania wolontariatem, wizyty studyjne w Polsce i krajach UE. W celu upowszechnienia rezultatów projektu oraz promocji działań organizowane będą eventy dla szerokiej społeczności lokalnej i nie tylko. Opracowany zostanie Plan Rozwoju Wolontariatu, który stanie się standardem stosowanym do pracy z wolontariuszami w Fundacji, aktualizowanym w trakcie wdrażania. 20 wolontariuszy i wolontariuszek rocznie wypracowywać będzie 4500 godzin wolontariatu w ramach systematycznych i akcyjnych działań Fundacji.

O wolontariacie

Chcesz być częścią czegoś większego? Może szukasz doświadczenia? Masz ochotę działać razem z nami dla dobra innych?  Jeśli tak, to świetnie się składa, bo szukamy właśnie Ciebie!

Fundacja “Umbrella” zaprasza Cię do dołączenia do naszego zespołu wolontariuszy. Twoje zaangażowanie może sprawić, że razem osiągniemy niesamowite rzeczy!

Czego możesz się spodziewać?

  • Integracji zespołu i wolontariuszy,
  • Wielu profesjonalnych szkoleń,
  • Ciekawych wyjazdów studyjnych w Polsce i UE,
  • Możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego,
  • Spełnienia i poczucia sprawczości.

Dołącz do naszego zespołu!!

Jeśli jesteś zainteresowany/a, po prostu skontaktuj się z nami pod adresem a.dubiel@fundacja-umbrella.org.pl

Do zobaczenia!

Zaangażuj się

Koordynatorka projektu

Alicja Dubiel

(+48) 514 216 746
a.dubiel@fundacja-umbrella.org.pl