Diagnoza Wrocławskich NGO

O projekcie

W ramach ze współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim bierzemy udział w pracach projektu badawczego “Diagnoza wrocławskich NGO”. Projekt realizowany jest ze środków Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Konkursu Wsparcia Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2024 roku. Termin jego realizacji przypada na 6.05.2024 – 30.11.2024

Dlaczego warto badać organizacje?

We Wrocławiu swoją siedzibę ma ok. 5000 NGO – z czego aktywnie działa ok. połowy. Jednocześnie choć mają one znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców w wielu jego sferach, to próby określenia ich problemów, aspiracji czy sytuacji finansowej zazwyczaj były podejmowane rzadko i to na małą skalę (zwykle dotyczyły jednego wybranego obszaru). Obecnie mamy wyjątkową szansę na przeprowadzenie profesjonalnego procesu badawczego, którego autorem będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego, a także partnerzy ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia (Departament Spraw Społecznych) i wrocławskich organizacji pozarządowych.


Celem projektu jest przeprowadzanie kompleksowego badania obejmującego środowisko wrocławskich NGO – ze szczególnym uwzględnieniem ich oczekiwań oraz potrzeb, a także stojących przed nimi wyzwań w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej. Istotnym elementem badania będzie odniesienie do doświadczeń w zakresie tworzenia we Wrocławiu instytucjonalnych rozwiązań w zakresie współpracy NGO z samorządem Wrocławia.