Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska

Dziesięć wrocławskich organizacji pozarządowych ma swoje siedziby w budynku przy ul. Paulińskiej 4. Obiekt zarządzany jest przez Fundację “Umbrella” i współfinansowany przez Gminę Wrocław.

Celem projektu jest wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych (w tym podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) poprzez prowadzenie Centrum.

Nasze organizacje, aktywnie działają na Paulińskiej

Zdjęcia pochodzą z mediów społecznościowych organizacji.

Założenia projektu i nasza rola

Centrum stanowi zaplecze infrastrukturalne dla wrocławskich organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Wrocławia.

Profil organizacji jest różny m.in. kultura, ochrona zdrowia, sprawy społeczne. Organizacje korzystają z pomieszczeń budynku, realizując cele statutowe na rzecz mieszkańców i mieszkanek Nadodrza, jak i całego Wrocławia.

Fundacja Umbrella, jako operator COP Paulińska, od 2023 administruje Centrum w zakresie: konserwacji obiektu (dokonywanie drobnych prac naprawczych i konserwatorskich, okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu przeciw pożarowego i innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu), dba o komfort użytkowania, Internet oraz o ubezpieczenie obiektu.

Koordynator projektu

Tomasz Krzemieniewski

tel. 502 791 490
mail: t.krzemieniewski@fundacja-umbrella.org.pl

Organizacje partnerskie

Towarzystwo Kultury Czynnej

Polskie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Fundacja Twórczego Rozwoju "Strefa Inspiracji"

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego "NOMADA"

Stowarzyszenie "Niezależna Manufaktura Taneczna"

Polskie Stowarzyszenie Taekwon-do

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie "Różowe Okulary"

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"

Fundacja "Różowe Okulary"

Fundacja na rzecz osób uzależnionych "Przystań"