Konsultacje specjalistyczne

Prowadzimy konsultacje z zakresu księgowości, prawnego zarządzania organizacją oraz pozyskiwania źródeł finansowania. Beneficjenci Centrum Sektor 3 mogą raz w miesiącu skorzystać z każdego typu konsultacji.

UWAGA! Warunkiem skorzystania z tych usług jest wcześniejsze umówienie terminu w Sekretariacie Centrum.

Poznaj zespół naszych ekspertek i ekspertów

Konsultacje prawne

Monika Kowalczyk-Waliszek

Konsultuje w zakresie:

Podstaw prawnych tworzenia organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń):
1. wymogi formalne (dokumenty, opłaty),
2. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,

Postępowaniu sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty);

Działalności pożytku publicznego:
1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
2. działalność odpłatna pożytku publicznego,
3. działalność gospodarcza,

Zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;
Finansowania działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;
Wolontariat;
Spółek prawa handlowego, a działalności w sferze pożytku publicznego;
Umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;

Prawa pracy – zawieranie umów:
1. o pracę,
2. o dzieło,
3. zlecenia,

Konsultacje księgowe

Marcin Babiuch

Marcin prowadzi konsultacje z zakresu:

Księgowości organizacji pozarządowych
Sporządzaniu planów finansowych
Rozliczania dotacji
Ubezpieczeń społecznych
Podatków

Konsultacje z tworzenia projektów i pozyskiwanie źródeł finansowania

Ewelina Seklecka

Konsultuje w zakresie:

Poszukiwania źródeł finansowania projektów,
Pozyskiwania funduszy na działalność statutową m.in. fundusze ministerialne, miejskie, unijne, norweskie),
Konsultacji przygotowywanych wniosków aplikacyjnych (wymogi formalne i merytoryczne).

Konsultacje z tworzenia projektów i pozyskiwanie źródeł finansowania

Jacek Karasiński

Doradztwo z zakresu poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne). Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji. Konsultacje założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet). Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych i w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne. Jacek doradza również w sprawozdawczości projektowej oraz tworzeniu i prowadzeniu projektów partnerskich.
Konsultacje z zakresu komunikacji i pr

Kinga Borkowska

Kinga prowadzi konsultacje z zakresu:

Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji
Skutecznej komunikacji na mediach społecznościowych
Narzędzi komunikacyjnych np. newsletter, strona internetowa