Doradztwo

Doradztwo z zakładania NGO

Zakładasz organizację i nie wiesz jaka forma prawna będzie dla Ciebie odpowiednia? Fundacja, stowarzyszenie rejestrowe czy zwykłe? Spotkajmy się i porozmawiajmy.
Na spotkaniu z zakładania NGO zastanowimy się wspólnie nad Twoją/Waszą wizją, misją organizacji, planach działania, procedurze rejestracji, napiszemy statut.

Razem założyliśmy

Fundację Wyrolujmy Razem Raka Fundację L.A.S. Fundację Kolektyw Zgoda Fundację Ukrainka w Polsce Stowarzyszenie Serwis-Galeria-Pracownia Wrocławską Fundację Współpracy z Krajami Arabskimi Stowarzyszenie Pomysłodawcy Fundację Planeta Dobra Fundację Kaman Fundację Teatr Obłędu Szkolną Konferencję Klimatyczną Fundację Siła Sąsiedztwa Fundację Labirynt

Przed doradztwem

Spotkanie doradcze to nie wykład a rozmowa. Przygotuj listę pytań, przeczytaj odpowiednie ustawy, przemyśl dotychczasowe działania. Zobacz poniżej jak możemy Ci pomóc.

Michał Szkrawan

Doradztwo z zakładania NGO

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej organizacji, jesteś już w procesie formułowania niezbędnych dokumentów lub nie wiesz jak zaangażować się społecznie, to przed umówieniem się na doradztwo przeczytaj kilka wskazówek:

1. Pamiętaj, że prowadzenie organizacji pozarządowej to praca zespołowa. Zastanów się z jakimi partnerami chciałbyś/chciałabyś współpracować. Ich udział w procesie formułowania wizji, misji oraz celów statutowych organizacji jest bardzo ważny. By skutecznie zarządzać NGO wasz zespół powinien podzielać zbieżną drogę działania.

Przy umawianiu się na doradztwo poinformuj ile osób będzie na spotkaniu.

2. Planowanie wizji i misji organizacji to kluczowy element. Warto żeby przed doradztwem zorganizować spotkanie, na którym wspólnie zmapujecie wasze wyobrażenia, emocje, myśli związane z przyszłą organizacją. Proponuję przeprowadzenie sesji, na której każdy z uczestników spisze słowa kluczowe, które jego zdaniem stanowią fundament celów statutowych. Po zebraniu wszystkich przykładów, za pomocą głosowania, wybierzcie top10, które następnie przedyskutujecie. To zadanie uspójni wasze punkty widzenia.

Pomocne mogą być programy online do pracy zespołowej np. trello, padlet, miro czy canva.

3. Jednym z dokumentów jaki jest wymagany przy podpisywaniu Porozumienia o współpracy jest załącznik dla grup inicjatywnych – opis działalności społecznej. Wypełnienie go jest pierwszym sprawdzianem czy w kilku słowach jesteś w stanie opowiedzieć o własnej organizacji. W formularzu pytamy o:

· Cele działania (jakie problemy społeczne planujesz rozwiązać/zminimalizować poprzez swoją działalność?)

· Adresatów działań (jakie grupy społeczne/kategorie osób będą objęte działaniami?)

· Formy i metody działań (jakimi działaniami zamierzasz rozwiązać/zminimalizować wyżej wymienione problemy?)

To też zagadnienia, o których porozmawiamy podczas doradztwa.

4. Podczas doradztwa wyjaśnimy niejasne pojęcia i tematy, jednak najpierw musisz o nich przeczytać. Nasze spotkanie nie jest moim wykładem na temat NGO, tylko rozmową na temat twoich pomysłów i sposobie ich realizacji. Dlatego przed spotkaniem przeczytaj:

· Ustawę o Fundacjach – jeśli myślisz o fundacji,

· Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach – jeśli zakładasz stowarzyszenie rejestrowe,

· Informacje dostępne na BIP Urzędu Miasta Wrocławia – jeśli myślisz o stowarzyszeniu zwykłym,

· Ustawę o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie – dla każdego, szczególnie art.4 w kontekście podejmowanych działań.