Akcja Aktywizacji

Senioralnej 2021

O projekcie

Akcja Aktywizacji Senioralnej 2021 to projekt, który był odpowiedzią na obniżoną aktywność osób starszych (pogłębioną trwającą od roku pandemią Covid-19). Niska aktywność wiązała się z doświadczeniem osamotnienia, izolacji czy bezruchu, co przekładało się bezpośrednio na kondycję psychofizyczną.

Starając się wyjść na przeciw oczekiwaniom i wymaganiom uczestników zaproponowaliśmy cykl spotkań/warsztatów:

1. Warsztaty praca z ciałem: praktyki i ćwiczenia ruchowe oraz oddechowe

2. Warsztaty kulinarne “Moja spiżarnia” i “Domowa piekarnia”

3. Warsztaty tańca tradycyjnego

4. Warsztaty psychologiczno-kulturoznawcze

Do projektu przyjmowane były osoby zaszczepione przeciw COvid-19, na podstawie listy kwalifikacyjnej (tworzonej w trakcie rekrutacji), w której brane pod uwagę były następujące kryteria: wiek 60+ (10pkt.), miejsce zamieszkania Wrocław (10pkt.), zaangażowanie w skali 1-5 (10pkt.).

Projekt realizowany był w siedzibie Fundacji Umbrella przy ul. Legnickiej 65 (uczestnicy mieli do dyspozycji największą salę, maty do ćwiczeń i drobny poczęstunek) oraz w pełni wyposażonej kuchni Cafe Bistro FFT na ul. Władysława Łokietka 6.

Budżet projektu wyniósł 33 080,00zł. Projekt finansowany był przez Gminę Wrocław.