Tytuł projektu: Pokaz Społecznej Super Mocy 

Okres trwania: 01.03.2013 do 18.08.2013 

 Opis:  

Głównym celem projektu „Pokaz Społecznej Super Mocy” był rozwój i promocja wolontariatu oraz aktywności społecznej różnych podmiotów i grup społecznych na Dolnym Śląsku – poprzez: 

  • przygotowanie i trzykrotną emisję Przeglądu Kampanii Społecznych – w formie 3 spotkań prezentujących przykłady dobrych praktyk opatrzonych komentarzem ekspertów (przeglądy odbędą się w znanych i odwiedzanych miejscach we Wrocławiu – Hali Stulecia jako centrum kultury i miejscu spotkań, Uniwersytecie Wrocławskim – centrum edukacyjnym i we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3)  
  • stworzenie portalu promującego aktywność społeczną Dolnego Śląska (charakter newsowy) z dolnośląską bazą kontaktów NGO i instytucji/firm wspierających oraz ludzi dolnośląskiego NGO – w formie wizytówek z zakresem działalności/udzielanego wsparcia oraz danymi kontaktowymi. 

Projekt Pokaz Społecznej Super Mocy promował aktywność społeczną poprzez przeglądy kampanii społecznych (przykłady dobrych praktyk opatrzone komentarzem ekspertów) oraz nową odsłonę portalu: www.sektor3.wroclaw.pl. 

Naszym celem była promocja liderów bądź organizacji czy innych podmiotów generujących aktywność społeczną oraz prezentacja dobrych przykładów-inspiracji, które zyskały popularność i uznanie w promowaniu idei, zmianie postaw i przekonań społecznych. 

Emitowaliśmy we Wrocławiu, rozpowszechnialiśmy na Dolnym Śląsku, a ostatecznie udostępnialiśmy informacje i materiały w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Odbiorcy: Wśród grup adresatów zadania „Pokaz Społecznej Super Mocy” znajdywali się: 

– uczestnicy „Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2013” dolnośląskie organizacje pozarządowe, przedstawiciele sektora biznesu i instytucji publicznych z Dolnego Śląska oraz organizacji pozarządowych z Dolnej Saksonii – regionu partnerskiego Dolnego Śląska. W związku z tym, iż wydarzenie ma charakter otwarty, mogą z niego korzystać również wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu bez względu na wiek, płeć itp.; 

– przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Dolnego Śląska, w tym: pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

– przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu Dolnego Śląska;  

– przedstawiciele firm realizujących politykę Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) z terenu Dolnego Śląska; 

– przedstawiciele mediów działających na terenie Dolnego Śląska; 

– mieszkańcy Dolnego Śląska, Wrocławia; 

– studenci wrocławskich uczelni wyższych (przede wszystkim studenci Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz kadra wykładowców. 

Partnerzy: Hala Stulecia, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, Kino Nowe Horyzonty 

 

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Wnioskowana kwota dotacji: 17 485,00 zł 

Środki finansowe własne: 400,00 zł 

Wkład osobowy: 1 743,00 zł 

Ogółem: 19 628,00 zł