Tytuł projektu: MEWA – Mature and Elder Women Activation-exchange of experiences of activists 55 plus from Wrocław and Valencia

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus Plus.

Okres trwania: 01.04.2022-31.12.2022

Opis:  Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji dojrzałych i starszych liderek (55+) w pracy z rówieśnikami w środowisku lokalnych społeczności poprzez wymianę doświadczeń między Fundacją Umbrella a Stowarzyszeniem POR TI MUJER z hiszpańskiej Walencji.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education) przez Fundację Umbrella oraz Stowarzyszenie POR TI MUJER z Walencji (Hiszpania). Jego głównym celem było wzmocnienie pozycji dojrzałych i starszych liderek (55+) w pracy z rówieśnikami w środowisku lokalnych społeczności poprzez wymianę doświadczeń.

W ramach projektu odbyły się:

  • 2 międzynarodowe spotkania projektowe (jedno we Wrocławiu oraz jedno online),
  • 2 szkolenia/wizyty studyjne (w Walencji i we Wrocławiu). Każda organizacja gościła 6 liderek i 2 trenerów/ek, którzy spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami z kraju goszczącego.
  • 2 wydarzenia lokalne w formie warsztatów, których celem była implementacja doświadczeń zdobytych przez uczestniczki/uczestników na polu lokalnym.

Uczestniczki/uczestnicy angażowali się w działania wokół następujących tematów: aktywne starzenie się, obywatelstwo i społeczeństwo, doskonalenie umiejętności i kompetencji w pracy z seniorami/seniorkami. W celu upowszechnienia wyników przeprowadzono też wydarzenia upowszechniające w grudniu 2022 we Wrocławiu i w Walencji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

27-28/05/2022 – pierwsze spotkanie zarządzające we Wrocławiu.

29/06-3/07/2022 – wizyta Polek z organizacji Fundacja Umbrella w Walencji w ramach wizyty studyjnej

16/09/2022 – drugie spotkanie zarządzające online

27/09-1/10/2022 – wizyta Hiszpanek z organizacji Asociación Por Ti Mujer we Wrocławiu

21/10/2022 – warsztaty lokalne we Wrocławiu poświęcone integracji społeczności lokalnych przez dialog międzykulturowy

25/10/2022 – warsztaty lokalne poświęcone metodom pracy w społecznościach lokalnych oraz wydarzenie upowszechniające w Walencji

14/12/2022 – wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu we Wrocławiu