Tytuł projektu: MEWA

Okres trwania: 27.05.2022-14.12.2022

Opis:  

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji dojrzałych i starszych liderek (55+) w pracy z rówieśnikami w środowisku lokalnych społeczności poprzez wymianę doświadczeń między Fundacją Umbrella a Stowarzyszeniem POR TI MUJER z hiszpańskiej Walencji.

Projek realizowany ze środków programu Erasmus+ przez Fundację Umbrella oraz Stowarzyszenie POR TI MUJER z Walencji (Hiszpania). Jego głównym celem było wzmocnienie pozycji dojrzałych i starszych liderek (55+) w pracy z rówieśnikami w środowisku lokalnych społeczności poprzez wymianę doświadczeń między.

W ramach projektu odbyły się:

  • 2 międzynarodowe spotkania projektowe (jedno we Wrocławiu oraz jedno online),
  • 2 szkolenia/wizyty studyjne (w Walencji i we Wrocławiu). Każda organizacja gościła 6 liderek i 2 trenerów/ek, którzy spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami z kraju goszczącego.
  • 2 wydarzenia lokalne w formie warsztatów, których celem była implementacja doświadczeń zdobytych przez uczestniczki na polu lokalnym.

Uczestniczki/uczestnicy angażowali się w działania wokół następujących tematów: aktywne starzenie się, obywatelstwo i społeczeństwo, doskonalenie umiejętności i kompetencji w pracy z seniorami/seniorkami. W celu upowszechnienia wyników przeprowadzono też wydarzenia upowszechniające w grudniu 2022 we Wrocławiu i Walencji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

27-28/05/2022 – pierwsze spotkanie zarządzające we Wrocławiu.

29/06-3/07/2022 – wizyta Polek z organizacji Fundacja Umbrella w Walencji w ramach wizyty studyjnej

16/09/2022 – drugie spotkanie zarządzające online

27/09-1/10/2022 – wizyta Hiszpanek z organizacji Asociación Por Ti Mujer we Wrocławiu

21/10/2022 – warsztaty lokalne we Wrocławiu poświęcone integracji społeczności lokalnych przez dialog międzykulturowy

25/10/2022 – warsztaty lokalne poświęcone metodom pracy w społecznościach lokalnych oraz wydarzenie upowszechniające w Walencji

14/12/2022 – wydarzenie upowszechniajace rezultaty projektu we Wrocławiu

Projekt był finansowany w ramach programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej.