Tytuł projektu: Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych 

Okres trwania: 1 sierpnia 2014 – 31 lipca 2015 

Opis:  

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz niektórych wolontariuszy w obszarach: zarządzanie edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzania organizacją, rozwój kompetencji w obszarze edukacji dorosłych oraz rozwój kompetencji interpersonalnych. 

Cel ten nasze konsorcjum osiągnęło dzięki uczestnictwu w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne. Szkoliliśmy się z następujących zakresów: 

Skuteczne planowanie i zarządzanie europejskimi projektami edukacyjnymi,  

Zarządzanie europejskimi projektami partnerskimi i projektami mobilności 

Rozwijanie zrównoważonych europejskich projektów edukacyjnych bazujących na    skutecznych technikach i narzędziach upowszechniania i wykorzystywania rezultatów,  

Emocjonalna mądrość trenerów – Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami,  

NLP (Neurolingwistyczne programowanie) Narzędzia dla lepszego życia i edukacji,  

Rozwijanie umiejętności w obszarze edukacji dorosłych, 

Współpraca pomiędzy światem edukacji i pracy  

Odbiorcy: Pracownicy i wolontariusze Konsorcjum 

Partnerzy: Projekt „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych” powstał z inicjatywy konsorcjum tworzonego przez: Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Fundację Aktywny Senior i Fundację Przemian Społecznych – Zmiana. 

Finansowanie: Projekt był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych).