Tytuł projektu: Nie siedź w domu. Działaj! 

Okres trwania: 1.07.2016-30.11.2016 

Opis: W 2016 roku Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella realizowała projekt Nie siedź w domu. Działaj! Celem projektu było wzmocnienie postaw wolontariackich wśród młodzieży oraz promocja zaangażowania młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych.  

Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz osób pracujących z młodzieżą z terenu Miasta Wrocławia oraz powiatów ościennych tj. powiat wrocławski, średzki i trzebnicki. 

Nie siedź w domu. Działaj! obejmował szereg warsztatów z wiedzy o wolontariacie, pracy w grupie, liderstwa, rozwiązywania konfliktów i animacji oraz wizyty w miejscach aktywności społecznej. Ponadto projekt zakładał możliwość pozyskania grantu w wysokości do 1000zł na realizację własnych, lokalnie użytecznych pomysłów. 

Odbiorcy: Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 13-30 lat. Przede wszystkim są to uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz osoby pracujące z młodzieżą z terenu miasta Wrocławia oraz powiatów ościennych tj. powiat wrocławski, średzki i trzebnicki.  

Partnerzy: Brak partnerów 

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 14 920,00zł  

środki finansowe z innych źródeł: 125,00zł 

wkład osobowy: 1 445,00zł 

ogółem: 16 490,00zł