Tytuł projektu: 12 kroków do budowania kapitału finansowego organizacji 

Okres trwania: październik 2010- 23.12.2010  

 Opis:  

W ramach projektu każdy uczestnik wziął udział w 12 szkoleniach (w sumie 96 h dydaktycznych), 2 wizytach studyjnych we wzorcowych organizacjach, 1 grupowym spotkaniu monitorującym efekty we wdrażaniu strategii budowania kapitału finansowego i 1 godzinie indywidualnego doradztwa. Uczestnicy projektu przygotowali pod okiem specjalistów krótko- lub długookresowe strategie pozyskiwania funduszy dla swoich organizacji, które będą wdrażane.  

Cykl szkoleń obejmował następujące tematy: Trening kreatywności, Podstawy fundraisingu, Tworzenie projektów, Przegląd źródeł finansowania działalności organizacji, Organizacja w oczach darczyńców budowanie wizerunku, Współpraca z biznesem, Współpraca z darczyńcami indywidualnymi, Pozyskiwanie krajowych środków publicznych na realizację zadań publicznych, Pozyskiwanie funduszy unijnych, Prowadzenie działalności gospodarczej, Zarządzanie finansami w organizacji z elementami rachunkowości i księgowości, Planowanie strategii fundraisingowej organizacji. 

Odbiorcy: 40 osób. Projekt był adresowany do organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych mających siedzibę na terenie Wrocławia lub powiatów wrocławskiego ziemskiego, średzkiego, oleśnickiego, trzebnickiego – członków, pracowników i wolontariuszy. 

Partnerzy: Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Finansowanie: Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013