Akcja Aktywizacji

Senioralnej 2022-2023

O projekcie

 

Akcja Aktywizacji Senioralnej, to projekt cieszący się olbrzymią popularnością wśród seniorów i seniorek 60+ z Wrocławia. Program miał swój pierwszy cykl w 2021 roku i po wielu pozytywnych opiniach uzyskał decyzję o swojej kontynuacji, tym razem jako działanie dwuletnie!

Potrzeba realizacji projektu miała ścisły związek z obniżoną aktywnością osób starszych (pogłębioną trwająca pandemią Covid-19). Niska aktywność wiąże się z doświadczeniem osamotnienia, izolacji czy bezruchu, co przekłada się bezpośrednio na kondycję psychofizyczną.

Starając się wyjść na przeciw oczekiwaniom i wymaganiom uczestników zaproponowaliśmy cykl spotkań/warsztatów:

1. Warsztaty praca z ciałem: praktyki i ćwiczenia ruchowe oraz oddechowe

2. Warsztaty kulinarne “Moja spiżarnia” i “Domowa piekarnia”

Do projektu przyjmowane były osoby na podstawie listy kwalifikacyjnej (tworzonej w trakcie rekrutacji), w której brane pod uwagę były następujące kryteria: wiek 60+ (10pkt.), miejsce zamieszkania Wrocław (10pkt.), zaangażowanie w skali 1-5 (10pkt.).

Projekt realizowany był w siedzibie Fundacji Umbrella przy ul. Legnickiej 65 (uczestnicy mieli do dyspozycji największą salę, maty do ćwiczeń i drobny poczęstunek) oraz w pełni wyposażonej kuchni Cafe Bistro FFT na ul. Władysława Łokietka 6 (UWAGA ZMIANA! warsztaty kulinarne w 2023 roku odbywały się w przestrzeni MiserArt na ul. Cybulskiego 35a).

Michał Szkrawan

Aktualności

Koordynator projektu

21.08.2023
Rozpoczęliśmy zapisy do projektu poprzez formularz elektroniczny oraz telefonicznie. Jednak mamy już całą grupę! Jak zawsze wolne miejsca rozeszły się bardzo szybko, dziękujemy. Zakwalifikowanych zapraszamy na pierwsze zajęcia 12.09.2023.

3.07.2023
Rekrutacja na ostatni semestr zajęć ruchowych przed nami. Od 21.08 do 1.09 zbieramy zgłoszenia do projektu poprzez formularz oraz telefonicznie 71 359 75 03.

12.06.2023
Znamy daty zajęć ruchowych, które trwać będą od września 2023 roku! Tym razem spotykać się będziemy we wtorki o 9.30 i 11.15.

12.09, 22.09 (piątek!), 26.09, 3.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 7.11, 14.11, 21.11 (termin rezerwowy)

12.05.2023
12.05 odbyły się ostatnie zajęcia ruchowe w wiosennych cyklu projektu. Widzimy się już we wrześniu, na ostatnim cyklu zajęć kończącym projekt. Rekrutacja odbędzie się w sierpniu - dokładna data zostanie opublikowana na stronie, facebooku Fundacji i Centrum Sektor3 oraz w newsletterze.

Dziękujemy za wspólny czas!

Zajęcia ruchowe w pierwszym cyklu 2023 roku odbywały się w dwóch grupach (9.30 i 11.15) w dniach:
2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 12.05
(uwaga, zmiana terminu zajęć z 30.03 na 12.05).

30.03.2023
Zajęcia kulinarne odbywały się w terminach:
9.03 i 22.03 - "Moja spiżarnia"
16.03 i 30.03 - "Domowa piekarnia"

Ewelina Seklecka

Warsztaty ruchowe

Lubię ludzi. Wierzę w możliwość zmiany. Jestem psychoterapeutką, pracuję z ciałem w metodzie Lowena.

Praktyki i ćwiczenia ruchowe oraz oddechowe realizowane są w oparciu o metodę Alexandra Lowena i jogę. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki zajmują się integralnością ciała z psychiką, sposobami rozładowania napięcia, regeneracji, zwiększeniem wydolności układu oddechowego, pogłębianiem kontaktu z własnym ciałem.

Biorący udział w zajęciach poznają proste praktyki ruchowe i oddechowe, które można łączyć w sekwencje ćwiczeń do samodzielnej pracy w domu. Zajęcia mają za zadanie poprawić kondycję psychofizyczną poprzez pracę z kręgosłupem, wzmacnianiem mięśni nóg i rąk, rozciąganiem ciała i pogłębianiem oddechu.

Michał Czekajło

Warsztaty kulinarne

Cafe Bistro FTT to siedziba Fundacji Food Think Tank a Michał Czekajło jest jej wiceprezesem.

"Moja spiżarnia" - warsztaty mają na celu zaznajomić uczestników i uczestniczki z technikami przechowywania żywności (kiszenie, zasalanie, pasteryzowanie itd.) typowej dla regionu Dolnego Śląska oraz wiedzą na temat konstruowania urozmaiconej, sezonowej i ekonomicznej diety. Podczas zajęć będziemy koncentrować sie na wartościach odżywczych róznych produktów, istocie sezonowej diety i korzyści z robienia lokalnych zakupów.

"Domowa piekarnia" - warsztaty mają nac celu zaznajomić uzcestników i uczestniczki z prostymi sposobami na własny wypiek pieczywa typowego dla Dolnego Śląśka. Domowy chleb czy bułki to nie tylko zapewnienie sobie wysokiej jakości żywności ale i radość z pracy własnych rak i spora oszczędność.

W 2023 rok zajęcia kulinanrne odbywają się na ul. Cybuslkiego 35A w przestrzeni MiserArt.