Tytuł projektu: Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku 

Okres trwania: styczeń 2020- czerwiec 2021 

Opis: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów. 

Każdy z uczestników projektu  ?Lekcja: Enter? odbędzie szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK oraz przeprowadzi na ich podstawie zajęcia w szkole. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów i z tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami. 

Odbiorcy: minimum 566 nauczycieli z terenu Dolnego Śląska 

Partnerzy: Operatorzy ogólnopolscy: Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych 

Realizatorzy na Dolnym Śląsku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Finansowanie: Projekt jest realizowany ze środków UE. Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Budżet: 285 620,00 zł