Tytuł projektu: Teraz Troska 

Okres trwania:  10.2021- 12.2022

 Opis: Projekt był odpowiedzią na zjawisko wypalenia aktywistycznego. Badanie Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce z 2018 pokazuje, że problem wypalenia aktywistycznego może dotyczyć niemal 50% liderów/ek NGO. Z kolei z badania Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych 2020 wynika, że 43% respondentów czuje się zestresowana bardzo lub ekstremalnie; 38% czuło się wypalonych często/b. często. Nasze obserwacje i wyniki cząstkowych badań prowadzonych we Wrocławiu, są spójne z powyższymi badaniami.

Dlatego zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy działania inspirowane ideą self-care i etyką troski. Skierowaliśmy je do aktywistek/ów z terenu Dolnego Śląska, zakładając, że w stacjonarnych formach wsparcia weźmie udział minimum 48 osób, głównie z Wrocławia i okolic, a w formach online min. 250 osób z całego województwa.

Skoncentrowaliśmy się na 2 obszarach:

I Praktyczne sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z wypaleniem/kryzysem:

  1. Postawiliśmy na nowatorską metodę przeciwdziałania wypaleniu jaką jest terapeutyczna praca z ciałem w nurcie A. Lowena. Zaplanowaliśmy prowadzenie cyklicznych warsztatów pracy z ciałem dla czterech grup.
  2. Poprowadziliśmy także grupę wsparcia dla aktywistów/ek- cykliczne spotkania dla jednej grupy.

II Upowszechnianie wiedzy o wypaleniu w środowisku aktywistów/ek:

  1. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów/ki i jednocześnie praktyczki/ków w dziedzinie kryzysu psychicznego i wypalenia aktywistycznego i zorganizujemy 5 spotkań prowadzonych w różnych formach (wywiady, dyskusje, webinary).
  2. Opracowaliśmy publikację którą udostępniamy na stronie www, zawierającą wprowadzenie do tematyki wypalenia aktywistycznego, najważniejsze wnioski z wyże opisanych spotkań, wyniki i rekomendacje wynikające z ewaluacji, przeprowadzone przez nas działania po korektach wypływających z ewaluacji jako dobra praktyka.

Odbiorcy: Aktywiści i aktywistki z terenu Dolnego Śląska

Finansowanie: Projekt został zrealizowany przez Fundację Umbrella w ramach projektu „Teraz Troska” z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego z Fundusz EOG