Tytuł projektu: Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich 

Okres trwania: 02.11.2015 – 31.10.2017 

Opis: Idea projektu zrodziła się z chęci rozwoju metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania ich w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych). Aby osiągnąć ten cel, realizatorzy projektu dążą do zapewnienia osobom pracującym z młodzieżą wiedzy, metodologii i postaw, aby ich praca w opisanym obszarze stała się jeszcze bardziej wydajna. Ze względu na dbałość o efektywność projektu, planujemy zaangażować młodych ludzi jako ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów, które wpływają na nich i rówieśników. 

Cel współpracy z partnerami ma na celu: promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży, wspieranie młodych ludzi w przekuwaniu swoich pomysłów w praktykę, pomoc w sprostaniu wyzwaniom i identyfikowaniu problemów w społecznościach lokalnych, profesjonalizację kadry pracującej z młodzieżą, zebranie doświadczenia i wiedzy z krajów partnerskich by móc je dostosować do własnych potrzeb 

Odbiorcy: młodzież (także nieaktywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszymi szansami), osoby pracujące z młodzieżą 

Partnerzy: Fundacja Umbrella, The Lithuanian Youth Center, Czech Council of Children and Youth – CRDM realizują działania edukacyjne na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodych obywateli w formie edukacji pozaformalnej