Tytuł projektu: IMPROVE  IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth 

Opis: Projekt IMPROVE IMPact Of VoluntEring on personal and professional growth (Wpływ wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy) był próbą zebrania wiedzy dotyczącej oceny kompetencji wolontariuszy w ramach międzynarodowego partnerstwa Grundtvig realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

W gronie organizacji pozarządowych z Polski, Łotwy, Hiszpanii, Włoch i Rumunii wypracowaliśmy Podręcznik “Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy”. Podręcznik pozwala na badanie kompetencji wolontariuszy oraz zaplanowanie odpowiadającej im ścieżki rozwoju w konkretnej organizacji pozarządowej. 

Podręcznik opisuje narzędzia, które mogą być stosowane  przez organizacje pracujące z wolontariuszami i wspierające ich rozwój. Niektóre z nich zostały opracowane przez realizatorów projektu (narzędzia opisane w części „Etap diagnostyczny”: kwestionariusz  samodiagnozy, Assesment Center, wywiad i w „Etapie planowania działania”: plan  rozwoju). Pozostałe narzędzia przedstawione w niniejszej publikacji są stosowane przez organizacje partnerskie w codziennej pracy. 

Odbiorcy: Pracownicy NGO i wolontariusze 

Partnerzy: Porta Nuova z Włoch, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca z Rumunii, Asociacion Juvenil Intercambia z Hiszpani i oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ZEMGALE z Łotwy  

Finansowanie: Projekt został zrealizowany przy wsparciu funduszy Komisji Europejskiej