Tytuł projektu: Dzień Społecznej Super Mocy – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015 

Okres trwania: 16.03.2015-30.06.2015 

 Opis:  Projekt był odpowiedzią na zgłoszone przez dolnośląskie organizacje pozarządowe zapotrzebowanie w zakresie szerokiej promocji sektora III oraz aktywności społeczne podczas Dolnośląskich Targów w latach 2012-2014. Targi miały charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie. Ich celem była promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wstęp na teren wydarzenia był bezpłatny. 

Odbiorcy: Dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firmy odpowiedzialne społecznie 

Partnerzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., Stowarzyszenie “Żyj kolorowo” 

Finansowanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Kwota dotacji: 40.000,00zł 

Środki własne: 0zł 

Środki z innych źródeł: 16.200zł 

Wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego: 6.200zł 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych: 10.000zł 

Wkład osobowy: 62.100zł 

Ogółem: 118.300,00zł