Tytuł projektu: Nowe Technologie Lokalnie 

Okres trwania: luty 2014-czerwiec 2014 

Opis: Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. “Nowe Technologie Lokalnie” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kraków, Gdynia, Wrocław, Poznań, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Biała Podlaska – jako pierwsze miasta w Polsce przystąpiły do programu.

Regionalnym Partnerem TechKlubów we Wrocławiu w okresie: od lutego 2014 do czerwca 2014 była Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA, a liderką TechKlub Wrocław – Katarzyna Demitrewicz, specjalista ds. doradztwa, wspierania i animowania w zakresie Public Relations, wizerunku, promocji i kampanii społecznych NGO we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Od lutego 2014 co miesiąc trwały spotkania poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w organizacjach pozarządowych. 

Odbiorcy: NGOsy, jak również przedstawiciele lokalnego biznesu, samorządu czy świata nauki 

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Finansowanie: Dotacja z FRSI w wysokości 3000,00 zł w celu zorganizowania 5 spotkań TechKlubu we Wrocławiu.