Skip to main content

Centrum Sektor 3 szuka osoby, która chciałaby dołączyć do zespołu. Poniżej przedstawiamy więcej informacji o ofercie jaką mamy do zaoferowania.

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” zatrudni osobę na stanowisko Pracownik recepcji i wypożyczalni / konserwator

Miejsce pracy: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Wrocław, ul. Legnicka 65

Wymiar czasu pracy: ½ etatu, na czas określony – do 31.12.2024 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenia.

Czas pracy: w dni powszednie, pomiędzy godz. 9.00 a 20.00 (stałe godziny: pon. i pt. 16.00-20.00, pozostałe dni wg zmiennego grafiku).

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało prowadzenie działań związanych z użyczaniem sal na zajęcia, wypożyczaniem sprzętów, przyjmowaniem i przekazywaniem darowizn rzeczowych, prowadzenie ewidencji w tym zakresie, czuwanie nad właściwym użytkowaniem sal i sprzętów, magazynowanie, konserwacja i drobne naprawy oraz współpraca i wspieranie osób zatrudnionych w sekretariacie.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne, umiejętność obsługi komputera (programy biurowe), zamiłowanie do porządku i czystości, systematyczność, umiejętności techniczne przydatne przy konserwacji i naprawach, dobra kondycja fizyczna.

Praca w organizacji pozarządowej o ugruntowanej marce, w projekcie realizowanym od 16 lat, w przyjaznej atmosferze i zgranym, koleżeńskim zespole, atrakcyjne wynagrodzenie.

Swoje oferty i CV, z tytułem – PRACA RECEPCJA, prosimy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@fundacja-umbrella.org.pl lub osobiście w sekretariacie Centrum Sektor 3, ul. Legnicka 65, Wrocław.

Wraz z CV prosimy przesłać podpisaną klauzulę ochrony danych osobowych zgodną z RODO.

klauzula-umbrella-do-cv

Skip to content