Skip to main content

Badanie „Co słychać w środowisku” to pierwsze badanie wrocławskich organizacji pozarządowych na taką skalę podejmowane przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Chcemy tym samym rozpocząć systematyczne próby określenia stanu lokalnego środowiska ngo – problemów jakie napotykają aktywiści i aktywistki, wyzwania jakie sobie stawiają i zagrożenia wynikające z ich pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w terminie od 16.01.2023 do 31.03.2023.

Przedstawiamy raport, który obrazuje stan sektora społecznego we Wrocławiu na początku 2023 roku. To źródło wiedzy na temat sytuacji osób tworzących organizacje, struktury ich pracy, partnerstw i współprac, oceny kondycji finansowej oraz tematu aktualnego dla okresu badawczego – organizacji pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy.

POBIERZ RAPORT

Skip to content