Skip to main content

Celem niniejszej publikacji jest upowszechnienie wiedzy o wypaleniu aktywistycznym jako o realnym problemie, z którym mierzą się osoby związane z sektorem pozarządowym. W publikacji zawarliśmy opis podjętych przez nas działań, jako odpowiedź na problem wypalenia, a także przedstawiliśmy wyniki ewaluacji w formie wniosków po zakończeniu projektu.

 

Co znajdziecie w publikacji?

*Opisujemy na czym polega zjawisko wypalenia aktywistycznego, piszemy o przyczynach, przebiegu i skutkach

*Wskazujemy jak można przeciwdziałać wypaleniu

*Opisujemy działania projektu, „Teraz Troska” który był odpowiedzią na problem wypalenia aktywistycznego: warsztaty pracy z ciałem, grupę wsparcia, webinary.

*Przedstawiamy główne rekomendacje z ewaluacji projektu „Teraz Troska”

POBIERZ RAPORT

Publikacja jest częścią projektu „Teraz Troska” realizowanego przez Fundację Umbrella z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content