Skip to main content
Dzień dobry w poniedziałek!
Z początkiem tygodnia mamy dobre wiadomości
Już 9 maja w godzinach od 9 do 17 odbędzie się u Nas szkolenie: Podstawy prawne funkcjonowania NGO.
Bardzo serdecznie Was zapraszamy i wierzymy, że to szkolenie dostarczy Wam dużo cennych informacji.
PROGRAM SZKOLENIA:

1.Obowiązki organizacji pozarządowych – obowiązki związane z finansami – obowiązki związane z księgowością – obowiązki związane z ludźmi w organizacji – CRBRZ wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki cykliczne (okresowe) – roczny kalendarz obowiązków

2. Zmiany formalne i zgłaszanie zmian do KRS

3. Zatrudnianie w NGO i wolontariat

4. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych.

5. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, skutki naruszenia przepisów dotyczących prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego.

6. Wymogi dotyczące uzyskiwania statusu pożytku publicznego przez organizację pozarządową oraz przyczyny utraty tego statusu.

7. Obowiązki i uprawnienia organizacji pożytku publicznego

8. Odpowiedzialność członków organów (organu zarządzającego i organu kontroli).

9. Nadzór i kontrola nad działalnością organizacji pozarządowych

zapisz się
Skip to content