Skip to main content
Hej, hej 👋🏼
bardzo dziękujemy za wczorajsze tak liczne odwiedzenie naszego stoiska podczas Uniwersyteckiego Festiwalu Kariery na Wydziale Nauk Społecznych UWr.
Mieliśmy okazję porozmawiać o naszej działalności i o tym jak wygląda praca w NGO.
Dziękujemy również wszystkim, którzy podeszli i chcieli dowiedzieć się więcej o Fundacji Umbrella.
Skip to content