Skip to main content

Szanowni Państwo,

Samorząd Doktorantów oraz Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapraszają na konferencją dotyczącą identyfikowania oraz przełamywania barier współpracy międzysektorowej. W wydarzeniu partnerem jest również Fundacja “Umbrella” oraz Centrum Sektor 3.

Organizatorom zależy, aby konferencja oraz kolejne planowane w ramach Forum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Dolnego Śląska wydarzenia przyczyniły się do dalszego doskonalenia współpracy pomiędzy sektorem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. Wspólnymi siłami, dzięki dialogowi oraz aktywnemu zaangażowaniu uczestników, możliwe będzie wypracowanie najlepszych praktyk na rzecz bardziej skutecznego zaspokajania potrzeb społecznych.

Konferencja pod patronatem honorowym J.M. Rektora UEW prof. dr hab. Andrzeja Kalety oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, p. Cezarego Przybylskiego, odbędzie się dnia 8 maja 2024 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (budynek W) w godzinach 9:00 – 16:30.

W trakcie wywiadów oraz dyskusji panelowych przedstawione zostaną m.in. punkty widzenia interesariuszy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, omówione zostaną także główne wyzwania oraz bariery tworzenia partnerstw międzysektorowych. Planowany jest także warsztat, który posłuży opracowaniu propozycji rozwiązań doskonalących wspólne działania. Na podstawie wypowiedzi prelegentów oraz pracy uczestników wydarzenia w ramach warsztatów opracowany zostanie raport naukowy (wnioski oraz rekomendacje), który zostanie nieodpłatnie udostępniony interesariuszom.

Opłata konferencyjna: 50 zł za osobę.

Link rejestracyjny: https://forms.office.com/e/SgG8A0w2re

Numer konta (opłata konferencyjna):

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
tytuł przelewu: FROP 2024

Zachęcamy do rejestracji za pomocą niniejszego formularza i zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu! Po otrzymaniu od Państwa zgody na kontakt oraz podstawowych informacji organizatorzy będą kontaktować się osobiście.

 

Skip to content