Skip to main content

Raport „Nowe głosy w mieście. Partycypacja uchodźców w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie” opowiada o dostępności mechanizmów partycypacyjnych dla uchodźców i uchodźczyń. Część dotyczącą naszego miasta zbadano na podstawie programu grantowego Mikrogranty. Fundacja “Umbrella” odpowiada za dwie ścieżki – Mikrogranty NGO oraz Mikrogranty młodzieżowe.

W raporcie szczególnie warto spojrzeć na bariery, które ograniczają lub uniemożliwiają równy dostęp do partycypacji osób uchodźczych w całej Polsce. Wśród wymienionych są:

  • Bariery językowe,
  • Ograniczenia prawne – pewne formularze i dokumenty muszą być tworzone w języku polskim zgodnie z regulacjami ustawowymi (co nie zmienia faktu, że mogą towarzyszyć im instrukcje w języku innym niż polski),
  • Wielu uchodźców wciąż zmaga się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych takich jak wyżywienie czy zakwaterowanie. W takiej sytuacji trudno jest oczekiwać, że będą dodatkowo angażowali się w różnorodne formy partycypacji obywatelskiej w obszarach, które nie wpływają bezpośrednio na ich osobistą sytuację,
  • Poczucie tymczasowości i niepewności po stronie uchodźców.

W “Umbrelli” nasi beneficjenci z doświadczeniem migranckim i uchodźczym potwierdzają te obserwacje. W naszych działaniach staramy się wyjść na przeciw tym wyzwaniom, dlatego w najbliższym czasie planujemy:

  • lepiej dostosować m.in. ofertę Centrum Sektor 3 poprzez tłumaczenie Regulaminu, porozumienia i wniosków,
  • starać się na bieżąco tłumaczyć artykuły, które publikujemy w aktualnościach,
  • utworzyć tłumaczenie naszej strony na język ukraiński lub stworzyć podstronę dedykowaną wyłącznie osobom ukraińskojęzycznym.

Raport powstał na zlecenie Danish Refugee Council, przy współpracy Fundacji Stocznia i Stowarzyszenia Klon/Jawor. Można go pobrać tutaj.

Skip to content