Skip to main content

Szkolenie “Zakładanie organizacji pozarządowych” 7.03.24 i 14.03.24 godz. 16-20, Centrum Sektor 3 Legnicka 65.

Już 7.03.24 odbędzie się pierwsza część szkolenia z zakładania organizacji pozarządowych, na którym dowiecie się wszystkiego co potrzebne do założenia fundacji lub stowarzyszenia.

Natomiast 14.03.24 odbędą się warsztaty praktyczne, gdzie przejdziecie przez ten proces krok po kroku.

Szkolenie prowadzić będą:

Grzegorz Tymoszyk – prezes Fundacji Umbrella, koordynator Centrum Sektor 3 oraz członek zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i przewodniczący Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Grzegorz reprezentuje Centrum Sektor 3 na zewnątrz oraz doradza i prowadzi szkolenia dla NGO.

Michał Szkrawan – specjalista do spraw wspierania, doradztwa i animowania NGO, zastępca koordynatora Centrum Sektor 3. Michał jest absolwentem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie dziennikarstwa prasowego i on-line oraz Zarządzania Projektami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

7.03.24

  • Problem społeczny i pomysł na jego rozwiązanie jako podstawa tworzenia organizacji.
  • Wybór rodzaju organizacji jako narzędzia do efektywnego dokonania społecznej zmiany.
  • Proces a nie moment – przygotowanie do powołania organizacji.
  • Podstawy prawne tworzenia i działania organizacji. Rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Gdzie szukać pomocy i wsparcia przy tworzeniu organizacji

14.03.24

  • Praktyczne warsztaty z zakładania fundacji i stowarzyszeń – krok po kroku

Szkolenie finansowane z budżetu gminy Wrocław w ramach projektu pn. “Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.

zapisz się
Skip to content