Wdrażanie Standradów Formalno-Prawnych wśród Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż – Raport z ewaluacji